गणपती बाप्पाची आरती सुखकर्ता दुखहर्ता साँग लिरिक्स – Ganpati aarti sukhkarta dukhharta song lyrics in Marathi

गणपती बाप्पाची आरती सुखकर्ता दुखहर्ता साँग लिरिक्स ganpati aarti sukhkarta dukhharta song lyrics in Marathi

सुखकर्ता दुखहर्ता वार्ता विघ्नाची
वार्ता विघ्नाची

नुरवी पुरवी प्रेम कृपा जयाची
सर्वागी सुंदर उटी शेंदुराची
उटी शेंदुराची

कंठी झळके माळ मुक्ताफळांची
जय देव जय देव जय मंगलमुर्ती
ओ श्रीमंगलमुर्ती

जय देव जय देव जय मंगलमुर्ती
ओ श्रीमंगलमुर्ती

दर्शनमात्रे मन कामनापुरती
जय देव जय देव जय मंगलमुर्ती
ओ श्रीमंगलमुर्ती

दर्शनमात्रे मन कामनापुरती
जय देव जय देव जय मंगलमुर्ती
ओ श्रीमंगलमुर्ती

रत्नखचित फरा तुज गौरीकुमरा
चंदनाची उटी कुमकुम केशरा
चंदनाची उटी कूमकुम केशरा

हिरेजडीत मुकुट शोभतो बरा
शोभतो बरा

रूणझुणती नुपुरे रूणझुनती नुपुरे
चरणी घागरीया
जय देव जय देव जय मंगलमुर्ती
ओ श्रीमंगलमुर्ती

दर्शनमात्रे मन कामनापुरती
जय देव जय देव जय मंगलमुर्ती
ओ श्रीमंगलमुर्ती

लंबोदर पितांबर फणीवर बंधना
फणिवर बंधना

सरळ सोंड वर्क्रतोंड त्रिनयना
सरळ सोंड वक्र तोंड त्रिनयना

दास रामाचा वाट पाहे सदना
वाट पाहे सदना

संकटी पावावे निर्वाणी रक्षावे
सुरवरवंदना

जय देव जय देव जय मंगलमुर्ती
ओ श्रीमंगलमुर्ती
दर्शनमात्रे मन कामनापुरती
जय देव जय देव जय मंगलमुर्ती
ओ श्रीमंगलमुर्ती

घालीन लोटांगण वंदिन चरण
डोळयाने पाहीन रूप तुझे

प्रेमे अलिंगन आनंदे पुजिन
भावे ओवाळीन म्हणे नामा

त्वमेव माता च पिता त्वमेव
त्वमेव बंधु सखा त्वमेव

त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव
त्वमेव सर्वम ममदेव देव

कायेन वाचा मनसेंद्रीये व्रा
बुद्धयात्मनावा वा प्रकृतीस्वभावा

करोमी यध्यत सकल परस्मे
नारायणायेती समर्पयामी

अच्युतम केशवम रामनारायण
कृष्णदामोदर वासुदेव हरीम

श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभ
जानकीनायकं रामचंद्रभजे

हरे राम हरे राम
राम राम हरे हरे

हरे कृष्ण हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे

हरे राम हरे राम
राम राम हरे हरे
हरे कृष्ण हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे

See also  निबंध - तरूणाईमध्ये वाढत्या व्सनाधिनतेची कारणे परिणाम आणि त्यावरील उपाय - Addiction causes , effects and Treatment