भारताचे मुख्य निवडणूक आयुक्त

भारताचे मुख्य निवडणूक आयुक्त

 • सुकुमार सेन : १९५०-५८
 • कल्याण सुंदरम : १९५८-६७
 • एस पी सेन वर्मा : १९६७-७२
 • नागेंद्र सिंह : १९७२-७३
 • टी स्वामीनाथन : १९७३-७७
 • एस एल शकधार : १९७७-८२
 • आर के त्रिवेदी : १९८२-८५
 • पेरी शास्त्री : १९८६-९०
 • वी एस रमादेवी : १९९०-९०
 • टी एन शेषन : १९९०-९६
 • एम एस गिल : १९९६-०१
 • जेम्स मायकल : २००१-०४
 • टी एस कृष्णमूर्ती : २००४-०५
 • बी बी टंडन : २००५-०६
 • एन गोपालस्वामी : २००६-०९
 •  नवीन चावला : २००९-१०
 •  एस व्हाय कुरेशी : २०१०-१२
 •  वी एस संपत : २०१२-१५
 •  हरीशंकर ब्रम्हा : २०१५-१५
 • नसीम झैदी : २०१५-१७
 • ए के ज्योती : २०१७-१८
 • ओ पी रावत : २०१८-१८
 • सुनील अरोरा : २०१८-२१
 •  सुशिल चंद्रा : 13th April २०२१ पासून .