सर्वोच्च न्यायालय भारत – नियुक्ती झालेल्या महिला न्यायाधीश

सर्वोच्च न्यायालय भारत – नियुक्ती झालेल्या महिला न्यायाधीश

  • फातिमा बीबी -कार्यकाळ : १९८९ ते १९९२
  • सुजाता मनोहर -कार्यकाळ : १९९४ ते १९९९
  • रुमा पाल -कार्यकाळ : २००० ते २००६
  • ज्ञानसुधा मिश्रा-कार्यकाळ : २०१० ते २०१४
  • रंजना देसाई -कार्यकाळ : २०११ ते २०१४
  • आर भानुमथी -कार्यकाळ : २०१४ ते २०२०
  • इंदु मल्होत्रा -कार्यकाळ : २०१८ ते २०२१
  • इंदिरा बॅनर्जी-कार्यकाळ : २०१८ ते २०२२ पर्यंत