ऑफिस बटन म्हणजे काय – 7 सोपी कार्य ? (Office button information in Marathi)

Office button information in Marathi

पूर्वी संगणक वापरताना आणि आता वापरताना आपल्याला जाणवत असेल की आता बरीच संगणक वरची काम सोपी झालीयत , काही टास्क ,functions  वापरण्यास खूप च सोपी आहेत.

ऑफिस बटन –

त्यातील च एक function  म्हणजे ऑफिस बटन, २००७ साली।मायक्रोसॉफ्ट ने ऑफिस बटन कार्यान्वित केलं. तुमी एक्सेल ,वर्ड किंवा पॉवर पॉईंट्स चया फाइल्स ओपन केल्यात तर तुमला अगदी डाव्या वरच्या कोपऱ्यात (बाजूला दिलेल्या चित्रा प्रमाणे) दिसेल.

 म्हणजे पूर्वी जे साधसरळ FILE  मेनू होता त्या ऐवजी हे जरा सोपं आणि जलद अस नवीन पर्याय आलाय

संगणकावर काम करत असताना जर तुमी ह्या  office button वर क्लिक केलं तर तुमाला बरेच पर्याय खाली दिसू लागतात  ,जसे नवीन, उघडा, वाचवा, प्रत काढा. अर्थात ह्या ऑफिस बटन मागचा उद्देश हा की संगणक वापरकर्त्यांना जी कार्य वारंवार करावी लागतात ती एका क्लिक वर व्हावी ,  ती कार्य सोप्या  पद्धतीने आणि जलद व्हावी.

ऑफिस बटन -Office button information in Marathi

Office button information in Marathi
Office button information in Marathi

New:

न्यू वर क्लिक केलं की इथून तुमी नवीन फाइल तयार करू शकता

 Open:

ओपन वर क्लिक केलं तर तुमी संगणकात असेलेली कुठक्या ड्रॉइव किंवा फोल्डर मध्ये असलेली फाइल ओपन करू शकता.

Save:

सेवा वर क्लिक केल्यास आपण कामं करत असलेली फाईल काम।पूर्ण झाल्यानंतर सेव करू शकता किंवा पुन्हा त्यात काही बदल करून पुन्हा सेवा करू शकता.

 Save As:

सेव ऍज -आपण  एकाद्या फाइल ला वेगळं नाव देऊन हव्या त्या फोल्डर मध्ये सेव  आज करू शंकर

Print:

प्रत काढणे -आपल्याला वर्ड किंवा एक्सेल  फाईल ची कागदप्रत हवी असेल तर आपलं प्रिंट पर्याय वर क्लिक करून प्रत छापु शकता.

prepare

-हयातून आपण word document च्या प्रपार्टिज चेक करू शकता

Close –

क्लोज मधून आपल्याला फाइल बंद करता  येईल

अशी बरीच कार्य ह्या ऑफिस बटन मुळे शक्य झाले असून ,संगणकीय काम जलादरीत्या पार पाडण्यात मदत होत आहे.

Office button information in Marathi

Office button information in Marathi
Office button information in Marathi

काही म्हत्वच्या संगणक शॉर्ट कट की (computer shortcut key )

CTRL+ X Cut selected item.
SHIFT+. DEI. Cut selected item
CTRL+ C Copy selected item.
CTRL+ INS Copy selected item.
CTRL+V Paste
SHIFT+INS Paste
CTRLt+tY Redo last action.
CTRL+Z. Undo last action
CTRL+. K Insert hyperlink for selected text
CTRL+. P Print the current page or document
HOME. Goes to beginning of current line
CTRL+. HOME Goes to beginning of document
END Goes to end of current line,
CTRL+END. Goes to end of document
SHIFT+HOME Highlights from current position to beginning of
SHIFT+ END Highlights from current position to END of line.
CTRL+Left arrow Moves one word to the left at a time,
CTRL+Right arrow Moves one word to the right at a time.
CTRL+ESC Open the Start menu.
CTRL+SHIFT+ESC | Open Windows Task Manager.
Alt+F4 Close the currently active program.
Altt}ENTER Open the properties for the selected item (file,
SHORTCUT KEYS
ALT+F File menu options in current cunning program.
ALT+E Open edit option in current program.
ALT+TAB Switch between open programs,
Fl To view the help information.
F2 Rename a selected file.
FS Refresh the current programs window.
CTRL+D Bookmark the current page in internet browsers.
CTRL +0 Open a file in the current running program.
CTRL+A Select all text.
CTRL+B Change selected text to be bold.
CTRL+I Change selected text to be in italics.
CTRL+U Change selected text to be underlined
CTRL+F Open find window for current document orwindow.
CTRL+S Save current document file.

Generic Multipurpose Laptop Table with Dock Standcheck at amazon

Laptop bed tray is perfect lap desks for work, games, reading, eating and school from the comfort of your bed, floor, sofa or couch. Great work from home, gift & bed accessories.

Allows the legs to fold flat so you can easily put it behind the door or the corner of home when not in use. No need to install every time you use.

Made of sturdy MDF solid board and imported decorative upper, our

laptop desk is durable and scratch-resistant. Besides, it has well-coated metal legs and ergonomic round edges that that maintain stability.

It perfectly fits nearly all size laptop, or tablet & phone while it can also be used to read or do breakfast on sofa or bed.

Foldable lap table design allows you to fold flat it for easy storage and conveniently put it behind the door or at the corner when not in use. It can also be an ideal choice for outdoors like camping or picnic

Leave a Comment