गोनिरिया आजाराची लक्षणे , त्यावरतीचे उपचार -Gonorrhea in Marathi –

Gonorrhea in Marathi -

Gonorrhea in Marathi – काय आहे गोनिरिया आजाराची लक्षणे , त्यावरतीचे उपचार ? या आजारापासून वाचण्यासाठी आपण कोणकोणती दक्षता घेतली …

Read more

ब्रॉन्कायटीस म्हणजे काय?Bronchitis meaning in Marathi।

Bronchitis meaning in Marathi।

ब्रोंकायटीस म्हणजे काय?bronchitis meaning in Marathi ब्रोंकायटीस म्हणजेच श्वास नलिका दाह होय.ब्रोंकायटीस हा एक खालच्या श्वसन मार्गाचा संसर्ग आहे.हा संसर्ग …

Read more