ट्रान्स्क्रीप्ट म्हणजे काय? | What is Transcript?

ट्रान्स्क्रीप्ट म्हणजे काय? | What is Transcript?

ट्रान्स्क्रीप्ट म्हणजे बोललेलं किंवा रेकॉर्ड केलेले संभाषण, व्याख्यान, भाषण किंवा इतर तोंडी संवादाची लेखी किंवा प्रिंट केलेली प्रत.

What is Transcript

मूळ संवादात बोलल्या जाणार्‍या शब्दांची ही मूलत: लेखी नोंद असते . थोडक्यात जे काही बोललं जातं त्याची लिखित स्वरूपात असलेली कागदी नोंद.

  • ट्रान्स्क्रीप्ट बहुतेक वेळा शैक्षणिक किंवा कायदेशीर उद्दीष्टे, संशोधन किंवा बहिरा किंवा ऐकू न येत असलेल्या व्यक्तींसाठी वापरल्या जातात. उदाहरणार्थ, विद्यार्थ्यांना वर्गात समाविष्ट असलेल्या साहित्याचा आढावा घेण्यात मदत करण्यासाठी व्याख्याने किंवा शैक्षणिक अभ्यासक्रमांचे ट्रान्स्क्रीप्ट दिले जातात केले जाऊ शकतात
  • ,न्यायालयात खटल्याच्या वेळी जे सांगितले गेले होते त्याचा लेखी रेकॉर्ड ठेवण्यात साठी , कायदेशीर प्रकरणांमध्ये न्यायालयीन कार्यवाहीचे ट्रान्स्क्रीप्ट वापरले जातात
  • स्पोकन शब्द टाइप करून किंवा आपोआपच भाषण ओळखूण सॉफ्टवेअरद्वारे ऑडिओ रेकॉर्डिंग मधला मजकूर लिखित स्वरूपात रूपांतरित करून ट्रान्सक्रिप्ट्स तयार केले जाऊ शकतात. ट्रान्स्क्रीप्ट अचूकता ही रेकॉर्डिंगची गुणवत्ता आणि ट्रान्स्क्रीप्ट तयार करणार्‍या व्यक्ती किंवा सॉफ्टवेअरच्या कौशल्यावर अवलंबून असते.

महाविद्यालयात ट्रान्स्क्रीप्ट चा अर्थ काय आहे?


महाविद्यालयात, ट्रान्स्क्रीप्ट शब्द सामान्यत: अधिकृत कागदोपत्र बाबत वापरला जातो ,जसे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक कामगिरीची संपूर्ण नोंद असणारे कागदपत्र, ज्यात घेतलेले अभ्यासक्रम, मिळालेले ग्रेड, क्रेडिट्स आणि पदवीचे इतर documents

हे ही वाचा : कोण आहेत महादेवी वर्मा? । चरित्र, कार्य, पुरस्कार, मनोरंजक तथ्ये

ट्रान्स्क्रीप्ट कशासाठी वापरले जाते?

ऍडव्हान्स अभ्यासक्रम किंवा कार्यक्रमांमध्ये रजिस्ट्रेशन कींवा पात्रता निश्चित करण्यासाठी आणि शैक्षणिक योग्यता तपासण्यासाठी व विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक स्थितीचे मूल्यांकन करण्यासाठी महाविद्यालये आणि विद्यापीठांद्वारे ट्रान्स्क्रीप्ट वापरले जातात. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक कामगिरीची पडताळणी करण्यासाठी इतर शैक्षणिक संस्थांकडून देखील वापर केला जाऊ शकतो.

मार्कशीट आणि ट्रान्स्क्रीप्ट यांच्यात काय फरक आहे?

एक मार्कशीट एक कागदपत्र असते ज्यात सामान्यत: वैयक्तिक अभ्यासक्रम किंवा परीक्षांमधील विद्यार्थ्याने मिळविलेले ग्रेड किंवा गुण याचं रेकॉर्ड असते

ट्रान्स्क्रीप्ट पदवी प्रमाणपत्र असते का?

ट्रान्स्क्रीप्ट पदवी प्रमाणपत्र नसते. पदवी प्रमाणपत्र हा एक स्वतंत्र दस्तऐवज असतो जो विद्यार्थ्यास पदवी मिळाल्यानंतर मिळतो. ट्रान्स्क्रीप्ट विद्यार्थ्याच्या शैक्षणिक कामगिरीची तपशीलवार नोंद ठेवत असते आणि त्यांच्या शैक्षणिक कारकीर्दीत त्यांच्या अभ्यासक्रम आणि मिललेल्या मार्क्स चा एकत्रित रेकॉर्ड ठेवलं जातं.