Yoga poses images with names – International Yoga Day 2022

Yoga poses images with names – International Yoga Day 2022

मंगलाचरण

कटीचालन

ताडासन

वृक्षासन

अर्धचक्रासन व त्रिकोणसंन

मुद्रासन

वज्रासन आणि अर्ध उष्ट्रासन

दंडासन

मारीच्यासन व मकरसन

भुजंगसन

मकारसन व सेतूबंधासन

उत्तानपद आसन

अर्ध हालासन व पवन मुक्तासन

शवासन

कपालभाती

Source– Information and images कपालभाती

See also  आंतरराष्टीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस महत्व अणि इतिहास - International Anti Corruption Day History And Importance In Marathi

1 thought on “Yoga poses images with names – International Yoga Day 2022”

Leave a Comment