Yoga poses images with names – International Yoga Day 2022

Yoga poses images with names – International Yoga Day 2022

मंगलाचरण
कटीचालन
ताडासन
वृक्षासन
अर्धचक्रासन व त्रिकोणसंन
मुद्रासन
वज्रासन आणि अर्ध उष्ट्रासन
दंडासन
मारीच्यासन व मकरसन
भुजंगसन
मकारसन व सेतूबंधासन
उत्तानपद आसन
अर्ध हालासन व पवन मुक्तासन
शवासन
कपालभाती

Source– Information and images कपालभाती

See also  Why We Should Say Thank You | आपण आभार का मानायला हवेत?

1 thought on “Yoga poses images with names – International Yoga Day 2022”

Leave a Comment