कॉम्प्युटर संबधीत शब्दांची ओळख व फाइल चे प्रकार – Computer File Types:

Computer File Types

Computer File Types:

 • भारतात संगणकाची सुरूवात -१९७०
 • भारतात इंटरनेटची सुरूवात – १५ ऑगस्ट १९९५८
 • पहिला स्वयचलित संगणक – हॉबर्ड मार्क –                                                                                         रोजच्या वापरतले संगणका बदल महत्वाचे शब्द व संकल्पना
 1. HTTP — Hyper Text Transfer Protocol
 2. URL – Uniform Resource Locator – Web Site च पत्ता
 3. प्रॉक्सी सर्व्ह – अनाधिकृत बापरापासून संरक्षण करण्यासाठी अशा संगणकाचा बापर करतात.
 4. ब्राऊजर – ज्या सॉफ्टवेअर द्वारे वेबसाइट वर जावून माहिती पाहता येते तो
 5. पॅकेट – संगणकाद्वारा माहिती पाठवण्याआधी तीचे तुकड्यात रूपांतर करण्यात येते त्याला “पॅकेट’ म्हणतात.
 6. ISDN — Integrated Services Digital Network
 7. FIP — File Transfer Protocol
 8. डिजिटल सिग्नेचर – इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने प्रभावित केलेले इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड म्हणजेच
 9. मॅक. ओ.एस. एक्स. सर्व्हर ही एक प्रकारची ऑपरेटींग सिस्टीम आहे.
 10. मॉडेम- अँनॉलॉगचे डिजीटल ब डिजिटलचे अँनालाग मध्ये रूपांतर करण्यासाठी वापरले जाणारे साधन.
 11. Home Page – Web Site चे मुख्य पेज
 12. Protocol – माहितीची देवाण घेवाण करण्याची नियमावली,
 13. इंटरनेट IP इंटरनेटमध्ये जोडलेल्या संगणकाचा अँड्रेस
 14. pop नेटवर्क संदेशवहनाचा मार्ग दोन संगणकांना जोडतो व त्याच संगणकावर पुन्हा प्राप्त होतो.
 15. कुकीज साठवण्याच्या जागा – HTTP
 16. एका संगणकाने दुसऱ्या संगणकाशी जोडणे (जसे गुगल किंवा याहू) म्हणजेच ब्राऊझर होय.
 17. हॅकिंग – संगणकाचे मान्यता नसलेले वापरणे,
 18. फायरवॉल – इंटरनेटचे जाळे व घुसखोर यांच्यातील संरक्षण भिंत
 19. माहिती तंत्रज्ञान कायदा – २०००- हा १७ ऑक्टो. २००० साली भारतात अंमलात आला.
 20. क्रेंकर्स : दुसऱ्याच्या वेबसाईडमध्ये अनधिकृत शिरून तेथील माहिती काढणे किंवा घालणे.

 

कॉम्प्युटर ram v ROM मधला फरक

Computer File Types:

 • ASP : active Server Pages
 • BMP – Bitmap File Format
 • CD : Compact Dise
 • CSS : Cascading Stvle Sheets
 • : Document Extended
 • FIP : File Transfer Protocol
 • FTP : File Transfer protocol
 • GIF — Graphics Interchange Format
 • IC : Integrated Circuit
 • IP INTERNET Protocol
 • ISP : INTERNET Service Provider
 • JEPG — Joint Photographic Experts Group
 • JPG – Joint Photographic Group
 • MAC : Media Access Control
 • MP3 – MPEG Audio Layer 3
 • MP4 – MPEG-4 AVC (Advanced Video Coding)
 • MPEG — Moving Picture Experts Group
 • PDF — Portable Document Format
 • PHP : Hypertext Preprocessor
 • PNG – Portable Network Graphics
 • SAP : Service Access Point
 • SOAP : Simple Object Access Protocol
 • T)CRT : Cathode Ray Tube
 • TCP : Transmission Control Protocol
 • UDP : User Datagram Protocol
 • USB : Universal Serial Bus
 • VLSI : Very Large Scale Integrated
 • WEI : Wireless Fidelity
See also  List Of 54 Banned Chinese Apps - चीनच्या ह्या अँप भारतात प्रतिबंध - पूर्ण यादी


Affiliate marketing Books at Amzon


BUY AT AMAZON

Apple MacBook Air (13-inch, 8GB RAM, 128GB Storage, 1.8GHz Intel Core i5) – Silver

LG 22 inch (55cm) IPS Monitor – Full HD, IPS Panel with VGA, HDMI, DVI, Audio Out Ports – 22MP68VQ

With Up to 80% off on fashion, beauty and home furnishings, 10% instant bank discount on SBI cards and 1000+ deals every day from top fashion brands,