2022 जुलै महिन्यातील महत्वाचे राष्टीय आणि आंतरराष्टीय दिवस,सण-उत्सव,जयंती पुण्यतिथी – July 2022 important days

2022 जुलै महिन्यातील महत्वाचे राष्टीय आणि आंतरराष्टीय दिवस,सण-उत्सव,जयंती पुण्यतिथी

1 जुलै-

● राष्टीय डाँक्टर दिन – विधान चंद्र राँय यांना समर्पित दिवस

● राष्टीय लेखापाल दिन

● महाराष्ट्र कृषी दिन

● वसंतराव नाईक जन्मदिवस

● राष्टीय पोस्टल टपाल कामगार दिन

● जगन्नाथ रथयात्रा

● वनमहोत्सव दिन

● आंतरराष्टीय विनोद दिन

● जीएसटी दिन

● कँनडा दिन

2 जुलै –

● जागतिक यु एफ ओ दिवस

● जागतिक पत्रकार आणि क्रीडा दिन

● आंतरराष्ट्रीय सहकारी दिवस

● राष्ट्रीय आनंदोत्सव मिशिगन

3 जुलै –

● आंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक पिशवी मुक्त दिवस

● विनायक चतुर्थी

4 जुलै –

● अमेरिकन स्वतंत्रता दिवस

5 जुलै –

● राष्टीय बिकनी दिवस

6 जुलै –

● जागतिक प्राणी दिवस -(प्राण्यांपासुन पसरणारया आजाराचा दिवस)

● आंतरराष्ट्रीय चुंबन दिन

7 जुलै –

● जागतिक चाँकलेट दिन

● जागतिक क्षमा दिन

● इलेक्ट्रिक हत्ती महोत्सव

8 जुलै –

9 जुलै –

● राष्ट्रीय शुगर कुकी दिवस

10 जुलै –

● निकोला टेसला दिन

● मातृ सुरक्षा दिन

● बकरी ईद

● देवशयनी आषाढी एकादशी

11 जुलै –

● जागतिक लोकसंख्या दिन

12 जुलै –

● जागतिक मलाला दिवस

● कागदी पिशवी दिवस

● राष्ट्रीय साधेपणा दिवस

13 जुलै –

● गुरू पौर्णिमा

14 जुलै –

● बॅस्टिल डे किंवा फ्रेंच राष्ट्रीय दिवस

15 जुलै –

● जागतिक युवा कौशल्य दिन

16 जुलै –

● जागतिक स्नेक दिन

17 जुलै –

● आंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस

● जागतिक इमोजी दिन

18 जुलै –

● नेल्सन मंडेला आंतरराष्टीय दिन

19 जुलै –

● बँक राष्टीयीकरण दिवस

20 जुलै –

● आंतरराष्टीय बुदधीबळ दिन

● जागतिक चीज दिवस

● जागतिक उडी दिन

21 जुलै –

22 जुलै –

● पीआय अँप्राँक्झिमेशन दिवस

23 जुलै –

● राष्ट्रीय प्रसारण दिन

● लोकमान्य टिळक जयंती

● राष्टीय झेंडा स्वीकृती दिवस

● वनसंवर्धन दिवस

24 जुलै –

● पालक दिवस

● राष्टीय थर्मल इंजिनिअर दिवस

● जागतिक आय कर दिन

25 जुलै –

26 जुलै –

See also  इस्लामिक बँके विषयी माहीती  - Islamic Banks Marathi Information

● संत नामदेव पुण्यतिथी

● कारगिल विजय दिवस

27 जुलै –

● संत सावता माळी पुण्यतिथी

28 जुलै –

● जागतिक हिपँटँटिस दिन

● जागतिक निसर्ग संवर्धन दिन

29 जुलै –

● आंतरराष्ट्रीय व्याघ्र दिवस

30 जुलै –

● आंतरराष्टीय मैत्रीचा दिवस

31 जुलै –

● जागतिक रेंजर दिवस