Metric मेजरमेंट आणि कनव्हर्जन चार्ट – तख्ता – Metric conversion chart Marathi

Metric कनव्हर्जन चार्ट –  Metric conversion chart Marathi

मेट्रिक मोजमाप म्हणजे काय? -Introduction to Measurement

मेट्रिक्स शब्द च अर्थ होतो मोजमाप . कोणत्या ही क्षेत्रात ,कंपणीत ,शाळेत , संस्थेत उत्पादनक्षमता , यश , वाढ ह्या गोष्टी विविध अंकावर मोजल्या जातात . म्हणजेच व्यापक अर्थाने हे अंक एक प्रकारची मेट्रिक्स च.

मेट्रिक सिस्टीम म्हणजे काय? -What is Metric System? – History

अठराव्या  शतकापर्यंत जगभरात मोजमाप करता विवीध  प्रकारची युनिट्स वापरली जात. जसे की लांबी करता फीट, मैल, इंच, क्युबिट्झ, फरलॉंग , रोड इत्यादी.  परंतु या निरनिराळ्या युनिट्समुळे आणि एक समान मानक नसल्याने  देशदेशांत होणाऱ्या व्यापारात गोंधळ व्हायला लागला. यानंतर 1790 मध्ये या अडचणी सोडवण्यासाठी एक समान मेट्रिक सिस्टीम () तयार करण्याचा प्रयत्न केला. फ्रेंचं ऐकेडमी ऑफ सायन्स ने या तयार केलेल्या  नवीन डिसेमल सिस्टीम  ऑफ युनिट ला चा मेट्रिक सिस्टीम म्हणून ओळखल् जाते.

मेट्रिक्स मोजणी ची काही उदाहरण कोणती? The 7 Base Units of the Metric System

 1. लांबी -मीटर -m
 2. वजन – ग्राम -gm
 3. वेळ – सेकंद -S
 4. ईलेक्ट्रिक करंट – अम्फियर  -A
 5. तापमान – केल्विन K
 6. पदार्थच प्रमाण -mole
 7. प्रकाशमान तीव्रता: cd
कनव्हर्जन चार्ट – तख्ता –

LENGTH – मेट्रिक कनव्हर्जन – लांबी -रुंदी

1 सेंटी मीटर = 10 मिलि मीटर्स
1 मीटर = 100 सेंटीमीटर्स
1 किलो  मीटर = 1000 मीटर्स
स्टँडर्ड  कनव्हर्जन
1 फूट = 12 इंचेस
1 यार्ड = 3 फीट
1 यार्ड = 36 इंचेस
1 मैल = 1760 यार्ड
मेट्रिक – स्टँडर्ड कनव्हर्जन
1 मिलिमीटर = 0.03937 इंचेस
1 सेंटीमीटर = 0.39370 इंचेस
1 मीटर = 39.37008 इंचेस
1 मीटर = 3.28084 फीट
1 मीटर = 1.09361 यार्ड
1 किलो मीटर = 1093.6133 यार्ड
1 किलो मीटर = 0.62137 माइल्स
स्टँडर्ड -मेट्रिक कनव्हर्जन
1 इंच = 2.54 सेंटीमीटर्स
1 फूट = 30.48 सेंटीमीटर्स
1 यार्ड = 91.44 सेंटीमीटर्स
1 यार्ड = 0.9144 मीटर्स
1 मैल = 1609.344 मीटर्स
1 मैल = 1.609344 किलोमीटर्स

 

 

VOLUME- कनव्हर्जन चार्ट – तख्ता – मेट्रिक कनव्हर्जन –

आकारमान

1 क्युबिक सेंटीमीटर = 1000 क्युबिक मिलिमीटर्स
1 क्युबिक मीटर = 1 मिलिon क्युबिक सेंटीमीटर्स
स्टँडर्ड  कनव्हर्जन
1 क्युबिक फूट = 1728 क्युबिक इंचेस
1 क्युबिक यार्ड = 46,656 क्युबिक इंचेस
1 क्युबिक यार्ड = 27 क्युबिक फीट
मेट्रिक – स्टँडर्ड  कनव्हर्जन
1 क्युबिक सेंटीमीटर = 0.06102 क्युबिक इंचेस
1 क्युबिक मीटर = 35.31467 क्युबिक फीट
1 क्युबिक मीटर = 1.30795 क्युबिक यार्ड
स्टँडर्ड  – मेट्रिक कनव्हर्जन
1 क्युबिक इंच = 16.38706 क्युबिक सेंटीमीटर्स
1 क्युबिक फूट = 0.02832 क्युबिक मीटर्स
1 क्युबिक यार्ड = 036455 क्युबिक मीटर्स

AREA- कनव्हर्जन चार्ट – तख्ता  – क्षेत्र मेट्रिक कनव्हर्जन

1 स्क्वेयर  सेंटीमीटर = 100 स्क्वेयर  मिलिमीटर्स
1 स्क्वेयर  मीटर = 10,000 स्क्वेयर  सेंटीमीटर्स
1 हेक्टर = 10,000 स्क्वेयर  मीटर्स
1 स्क्वेयर किलोमीटर = 100 हेक्टर
1 स्क्वेयर किलोमीटर = 1 मिलिस्क्वेयर  मीटर्स
स्टँडर्ड  कनव्हर्जन
1 स्क्वेयर  फूट = 144 स्क्वेयर  इंचेस
1 स्क्वेयर  यार्ड = 9 स्क्वेयर  फीट
1 एकर = 4840 स्क्वेयर  यार्ड
1 एकर = 43,560 स्क्वेयर  फीट
1 स्क्वेयर  मैल = 640 acre
मेट्रिक -स्टँडर्ड  कनव्हर्जन
1 स्क्वेयर  सेंटीमीटर = 0.15500 स्क्वेयर  इंचेस
1 स्क्वेयर  मीटर = 10.76391 स्क्वेयर  फीट
1 स्क्वेयर  मीटर = 1.19599 स्क्वेयर  यार्ड
1 हेक्टर = 2.47105 एकर्स
1 स्क्वेयर  किलोमीटर = 0.386102 स्क्वेयर  मैल
1 स्क्वेयर  इंच = 6.4516 स्क्वेयर  सेंटीमीटर्स
1 स्क्वेयर  फूट = 929.0304 स्क्वेयर  सेंटीमीटर्स
1 स्क्वेयर  फूट = 0.09290 स्क्वेयर  मीटर्स
1 स्क्वेयर  यार्ड = 0.83613 स्क्वेयर  मीटर्स
1 एकर = 0.40469 हेक्टर
1 स्क्वेयर  मैल = 258.99881 हेक्टर
1 स्क्वेयर  मैल = 2.589988 स्क्वेयर  किलोमीटर्स

मेट्रिक कनव्हर्जन-WEIGHT – वजन

1 ग्रॅम = 1000 मिलिग्रॅम
1 किलो ग्रॅम = 1000 ग्रॅम
1 टन (1 मेगा ग्रॅम) = 1000 किलो ग्रॅम
स्टँडर्ड  कनव्हर्जन
1 औंस = 16 ड्रम
1पाउंड = 16 औंस
1 हंड्रेड वेट = 100 पाउंड
1 टन   = 20 हंड्रेड वेट
1 टन   = 2000 पाउंड
मेट्रिक – स्टँडर्ड  कनव्हर्जन
1ग्रॅम = 0.035274 औंस
1 किलो ग्रॅम = 2.20462 पाउंड
1 किलो ग्रॅम = 35.27396 औंस
1 टन = 1.10231 टन
स्टँडर्ड  – मेट्रिक कनव्हर्जन
1 औंस = 28.34952 ग्रॅम
1 पाउंड = 453.59237 ग्रॅम
1 पाउंड = 0.45359 किलो ग्रॅम
1 हंड्रेड वेट = 50.8023 किलो ग्रॅम
1 टन = 0.90718 टन

 

 

मराठी मोजमाप

 • 1 इंच = 2.54 सेमी
 • 1 फूट = 12 इंच ,30 सेमी
 • 1 मीटर =100 सेमी, 10 सेमी
 • 1 कि. मी. = 1000 मीटर
 • 1 मैल =  6 किलोमीटर

 

 • 1 गुंठा = 100 चौ. मी
 • 1 एकर = 40 गुंठे, 4000चौ.मी.
 • 1 हेक्टर = 100 गुंठे, 5 एकर
 • 1 हेक्टर = 10000 चौ. मी.

 

 • 1 डझन = 12 वस्तू / नग
 • 12 डझन = 1 ग्रोस.
 • 1दस्ता = 24 कागद.
 • 20 दस्ता = 1रीम, 480 कागद
 • 1तोळा = 10 ग्रॅम.

 

 • 1 तास = 60 मिनिटे
 • 1 मिनिट = 60 सेकंद
 • 1 तास = 3600 सेकंद
 • 1 दिवस =24तास, 86400सेकंद
 • 1 दिवस =24 तास =1440 मि

 

 

Leave a Comment