CTET मागील वर्षाच्या प्रश्नपत्रिका PDF डाउनलोड करा | CTET Previous Year Question Papers Download PDF

CTET Previous Year Question Papers Download PDF

CTET परीक्षा जवळ आल्याने उमेदवारांनी CTET मागील वर्षाच्या प्रश्नपत्रिकेचा सराव करणे महत्त्वाचे आहे. या लेखात, आम्ही तुमच्यासाठी CTET मागील वर्षाची प्रश्नपत्रिका घेऊन आलो आहोत . सीटीईटी मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिकांचा पेपर I आणि पेपर II येथे डाउनलोड करा.

CTET अधिसूचना 202327 एप्रिल 2023 रोजी तात्पुरत्या CTET परीक्षेच्या तारखांसह प्रसिद्ध करण्यात आली आहे . मागील वर्षाच्या प्रश्नपत्रिकेचा सराव केल्याने उमेदवारांना प्रश्नांच्या पातळीची ओळख होते तसेच प्रश्नपत्रिका सोडवण्याची अचूकता आणि गती वाढते ज्यामुळे उमेदवारांना आवश्यक वेळेत पेपर अचूकपणे सोडविण्यास मदत होते.

CTET Previous Year Question Papers Download PDF
CTET Previous Year Question Papers Download PDF

प्राथमिक टप्प्यासाठी पेपर I चा परीक्षेचा नमुना

येथे आम्ही CTET पात्रता परीक्षेच्या पेपर I चा परीक्षा नमुना सादर करतो . सीटीईटी प्राथमिक टप्प्यातील पेपर १ मध्ये पाच विभाग आहेत .

पेपर I साठी परीक्षेचा नमुना
विषयाचे नावप्रश्नांची संख्यागुणांची संख्याकालावधी
बाल विकास आणि अध्यापनशास्त्र (अनिवार्य)३०३०अडीच तास (2 तास 30 मिनिटे).
भाषा I (अनिवार्य)३०३०
भाषा II (अनिवार्य)३०३०
गणित३०३०
पर्यावरण अभ्यास३०३०
एकूण150 MCQ150 गुण
CTET Previous Year Question Papers Download PDF

प्राथमिक टप्प्यासाठी परीक्षेचा नमुना पेपर-II

उमेदवार CTET परीक्षेच्या पेपर-II चा परीक्षेचा नमुना तपासू शकतात . सीटीईटी एलिमेंटरी स्टेज पेपरच्या पेपर II मध्ये चार विभाग आहेत .

पेपर II साठी परीक्षेचा नमुना
संस्थेचे नावप्रश्नांची संख्यागुणांची संख्याकालावधी
बाल विकास आणि अध्यापनशास्त्र (अनिवार्य)३०३०अडीच तास (2 तास 30 मिनिटे).
भाषा I३०३०
भाषा II३०३०
गणित आणि विज्ञान किंवा सामाजिक अभ्यास/सामाजिक विज्ञान६०६०
एकूण150150
CTET Previous Year Question Papers Download PDF

टीप:  गणित आणि विज्ञान हे प्रत्येकी ३० MCQ आहेत ज्यात ६० गुण आहेत किंवा सामाजिक अभ्यास/सामाजिक विज्ञान ६० गुणांचे MCQ आहेत (सामाजिक अभ्यास/सामाजिक विज्ञान शिक्षकांसाठी).

See also  UNESCO world Heritage Site ने भारतातील Hoysala Temple मंदिरांना जागतिक वारसा स्थळ यादीत समावेश

सीटेट परीक्षा जुलै २०२३ विषयी संपूर्ण माहिती

CTET मागील वर्षाच्या प्रश्नपत्रिका PDF डाउनलोड करा

CTET मागील वर्षाची प्रश्नपत्रिका PDF

उमेदवार खाली दिलेल्या टेबलवरून CTET मागील वर्षाची प्रश्नपत्रिका आणि उत्तर की PDF डाउनलोड करू शकतात.

वर्षप्रश्नपत्रिका PDFउत्तर PDF
२०२१पेपर Iपेपर-I उत्तरे
पेपर-IIपेपर-II उत्तरे
२०१९पेपर Iपेपर-I उत्तरे
पेपर-IIपेपर-II उत्तरे