दैनंदिन जीवणातील वापरली जाणारी सामान्य इंग्रजी प्रश्न उत्तरे – Daily Use Common English Question Answer In Marathi

दैनंदिन जीवणातील वापरली जाणारी सामान्य इंग्रजी प्रश्न उत्तरे Daily Use Common English Question Answer In Marathi

1)How Are You? तु कसा आहेस? किंवा तुम्ही कसे आहात?

I Am Fine -मी छान/ठिक आहे.

2) How Is Your Family?तुझे कुटुंब कसे आहे?तुमचे कुटुंब कसे आहे?

Everyone Is Good – सर्वजण चांगले/ठिक आहेत.

3) How About Your Work? तुझे/तुमचे काम कसे चालु आहे?

It’s Going Well -सर्व एकदम ठिक चालले आहे.

4)Do You Know Me?/तु मला ओळखतो का?तुम्ही मला ओळखता का?

Yes I Know You -होय मी तुम्हाला ओळखतो

नही ओळखत असल्यास No I Don’t Know You

5) How Do You Know Me? तु मला कसा ओळखतोस/तुम्ही मला कसे ओळखता?

I Have Seen You In My Office -मी तुला माझ्या कार्यालयात बघितले होते/मी तुम्हाला माझ्या कार्यालयात बघितले होते.

6) What Does Your Father Do?तुझे वडील काय करता?तुमचे वडील काय करता?

My Father Is Writter -माझे वडील लेखक आहेत.

7) What Are You Doing?तु काय करतो आहेस?तुम्ही काय करत आहात?

I Am Doing My Office Work -मी माझे आँफिसचे काम करतो आहे.

8) Where Are You Coming From?तू कुठुन आला आहेस?तुम्ही कुठुन आले आहात?

I Am Coming From Clinic -मी क्लीनिक मधुन आलो आहे.

9) Are You Ill?तु आजारी आहे का?तुम्ही आजारी आहात का?

No I’m Not Ill -नाही मी आजारी नाही

होय असल्यास Yes I Am Ill /Ihave A Fever-होय मी आजारी आहे/होय मला ताप आहे.

10) Where Are You Going?तु कुठे जातो आहेस?तुम्ही कोठे जाता आहे?

I Am Going To The Office -मी आँफिस जात आहे.

11) Where Were You?तु कुठे होतास?तुम्ही कोठे होते?

I Was In NASHIK -मी नाशिक मध्ये होतो.

See also  आपला मोबाईल गरम होण्याचे कारण काय? - Why does my phone get hot Marathi information

12) How Old Are You?तुझे वय काय आहे?तुमचे वय काय आहे?

I Am 30 Years Old -मी ३० वर्षाचा आहे.

13) When Did You Come?तु कधी आलास?तुम्ही कधी आले?

I Came Today -मी आजच आलो.

14) Whats Up These Days?सध्या तुझे काय चालले आहे?सध्या तुमचे काय चालले आहे?

Nothing Special As Usual -काही विशेष नाही नेहमीचेच.

15) Where Do You Live?तु कुठे राहतोस?तुम्ही कुठे राहता?

I Live In Bangalore -मी बँगलौरला राहतो.

16) Where Are You From?तु मुळचा कुठला आहेस?तुम्ही मुळचे कुठले रहिवासी आहे?

I Am From America -मी अमेरिकेतील रहिवासी आहे.

17) What Do You Want?तुला काय हवे/पाहिजे आहे?

I Want To Buy A Mobile -मला मोबाइल खरेदी करायचा आहे.

18) What Do You Like?तुला काय आवडते?तुम्हाला काय आवडते?

I Like To Write Article -मला लेख लिहायला आवडते.

19) What Do You Do?तुम्ही काय करता?तु काय करतोस?

I Am Studied In Engineering -मी इंजिनिअरींगचे शिक्षण घेतो आहे.

I Work As Writter For Blog-मी ब्लाँग्जसाठी एक लेखक म्हणून काम करतो.

20) What Is Your Problem?तुला अडचण काय आहे तुझी समस्या काय आहे?

There Is No Problem -नही मला कुठलीही समस्या नही.

It’s None Of Your Business -तुला त्याच्याशी काही मतलब तुझ्या कामाशी काम ठेव

21) Is Everything Is OK सर्व काही ठिक आहे ना?

Yes Everything Is OK -होय सर्व काही ठिक आहे.

22) How Was Your Day?तुझा दिवस कसा गेला?

It Was Fine -चांगला गेला

खराब गेला असल्यास किंवा एवढा चांगला गेला नसेल तर Not So Good -एवढा चांगला नही गेला.

23) Do You Need Any Help?तुला काही मदतीची आवश्यकता आहे का?

No Don’t Need Any Help -नही मला कुठल्याही मदतीची आवश्यकता नाहीये.
No Thanks -नको धन्यवाद

See also  न्युट्रीशिअन अणि डायटेशिअन मधील फरक -Difference between nutrition and dietitian in Marathi

Yes I Need Your Help -होय मला तुमच्या मदतीची गरज आहे.

24) How Are You Feeling Now?तुला आता कसे वाटते आहे?

Now I Am Feeling Better -मला आताबर वाटते आहे

Not So Good -नही एवढे ठिक नाही वाटत आहे.

25) Who Is That Fellow?तो कोण आहे?

He Is My Friend -तो माझा मित्र आहे.

26) What Would You Like To Have?तुम्हाला काय घ्यायला आवडेल?

I Would Like To Have Coffee -मला काँफी हवी आहे.

27) What Do You Do In Your Free Time?तु तुझ्या रिकाम्या वेळात काय करतो?

I Like To Read Books In Free Time -मला रिकाम्या वेळात पुस्तक वाचायला आवडते.

28) Are You Married?तु विवाहीत आहे का?

No I Am Not Married -नही मी विवाहीत नाहीये अविवाहीत आहे.

Yes Iam Married -होय मी विवाहीत आहे.

29) What’s Brings You Here?कसे येणे झाले?

I Am Come To Attend My Business Meeting In Here -मी येथे माझ्या बिझनेस मीटिंगला उपस्थित राहण्यासाठी आलो आहे.

30) When Will You Come?तु कधी येणार?

I Will Come In Tonight -मी आज रात्री येईल.

31) Who Are You?तू कोण आहेस? तुम्ही कोण आहात?

I Am Harpreet And I Am Tourist Guid – माझे नाव हरप्रित आहे.मी पर्यटक मार्गदर्शक आहे.

32) When Will You Go -तु कधी जाणार आहे?तुम्ही कधी जाणार आहात?

I Will Go After One Weak -मी एक आठवडयानंतर जाणार आहे.

33) How Is Your Health -तुझी तब्येत कशी आहे?

My Health Is Good -माझी तब्येत चांगली आहे.

34) Do You Want To Go?तुला जायच आहे का?

Yes I Want To Go -होय मला जायच आहे.

No I Don’t Want To Go -मला जायच नाहीये

35) Are You Stupid?तू मुर्ख आहेस का?

See also  जागतिक पवन दिवसाची माहिती - World wind day information in Marathi

36) Are You Upset?तु चिंतेत आहे का?

Yes Iam Upset -होय मी चिंतित आहे.

No Iam Not Upset -नाही मी चिंतित नाहीये.

37) How Long You Will Take To Come?तुला यायला किती वेळ लागेल?

I Will Be There In 10 Minutes -मी तिथे दहा मिनिटांत पोहचेल.

38) Anything Else?अजून काही

Nothing Else -अजुन काही नही बस एवढेच

39) Why To Go?का जायच आहे?

Because I Have To Attend My Meeting-मला माझी मिटिंगला उपस्थित राहायचे आहे.

40) Whom To Meet?कोणाला भेटायच आहे तुम्हाला?

I Am Here To Meet Your Company MD Mr Raman -मी इथे तुमच्या कंपनीच्या एमडी ला मिस्टर रमनला भेटायला आलो आहे.

41) What Are You Playing?तु काय खेळतो आहेस?

I Am Playing Video Game-मी व्हिडिओ गेम खेळतो आहे.

42) Are You In Speak English?तुम्हाला इंग्रजी येत आहे का?

Yes I Can Speak In English -होय मला इंग्रजीत बोलता येते.